echasnovski/mini.base16

Neovim Lua plugin for Base16 colorscheme creation. Part of 'mini.nvim' library.

colorscheme-creation submitted-plugins
last synced 9 hours ago
14 5 1